Chestnuts Primary School

Primary Buckingham Road, Bletchley, Milton Keynes MK3 5EN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 59,200 10,900 £15,000 dim -8.4%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 21 Maw 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,000 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,300 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,300 2,500 kg CO2
£16,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023

Chestnuts Primary School Pupils