Christchurch Primary School

Primary Rodney Street, Swansea SA1 3UA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 574 56.4 £213 n/a +4.6%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 51 10.7 £5.36 n/a +1.6%
Y llynedd 19,800 4,170 £824 dim -25%
Trydan data: 25 Rhag 2022 - 28 Medi 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 2.5% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £120 dros y flwyddyn nesaf. 
Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 12 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 12 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,800 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£280 550 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Chwe 2023

Christchurch Primary School Staff

Christchurch Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Christchurch Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council