Craigfelen Primary School

Primary Woodside Crescent, Clydach. Swansea SA6 5DP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 40,000 6,790 £9,180 £1,280 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 62,100 13,000 £2,370 dim -40%
Trydan data: 11 Gorff 2022 - 8 Medi 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 30 Gorff 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 8.3% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 380 kWh o gymharu â360 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,500 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,100 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£770 350 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,000 960 kg CO2
£7,800 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£370 740 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Craigfelen Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Craigfelen Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council