Crieff High School

Secondary Strathearn Community Campus, Pittenzie Road, Crieff PH7 3JN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 20,600 2,120 £4,940 n/a -1.5%
Y llynedd 1,020,000 168,000 £196,000 £170,000 -5.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 20,900 4,400 £879 n/a +16%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 1 Awst 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 17 Rhag 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 5,900 kWh o nwy gan gostio £250. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 13.1C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £330.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£170 1,700 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£110,000 75,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£110,000 78,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£210,000 150,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£60,000 41,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Crieff High School Pupils