Crieff Primary School

Primary Broich Road, Crieff PH7 3SE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,340 876 £1,040 n/a +1.0%
Y llynedd 214,000 35,700 £40,100 £28,000 +5.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,910 612 £122 n/a +4.0%
Y llynedd 213,000 44,600 £7,040 dim -18%
Trydan data: 1 Awst 2018 - 21 Medi 2023. Nwy data: 1 Awst 2018 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£14,000 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£36,000 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£18,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£370 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£7,500 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Crieff Primary School Pupils