Dallington Primary School

Primary The Street, Dallington, East Sussex TN21 9NH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 29,400 5,090 £4,420 £1,480 -17%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 23 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 260 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £39 ac wedi cynhyrchu 45 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,100 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,500 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£540 630 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£370 450 kg CO2
£4,000 Dysgu rhagor

Dallington Primary School Pupils