Dartford Primary Academy - Junior site

Primary York Road, Dartford DA1 1SQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 88,100 14,100 £18,400 £5,240 +0.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,700 568 £203 n/a -3.1%
Y llynedd 365,000 76,500 £27,300 £14,100 n/a
Trydan data: 5 Chwe 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 26 Mai 2022 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,300 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £130 ac wedi cynhyrchu 250 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 720 kWh o nwy gan gostio £54. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£7,500 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,000 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£540 480 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,100 5,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,900 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Medi 2022

Dartford Primary Academy - Junior site Staff

Dartford Primary Academy - Junior site Pupils