Divine Saviour Catholic Primary School

Primary Broomfield Rise, Abbots Langley WD5 0HW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 660 139 £19.80 n/a +5.2%
Y llynedd 107,000 22,400 £3,200 dim -34%
Nwy data: 1 Mai 2019 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 520 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £16 ac wedi cynhyrchu 110 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Da iawn! Mae defnydd nwy dros y y llynedd o 110,000 kWh yn isel o gymharu ag ysgolion tebyg. Fodd bynnag, gwnaeth gynhyrchu 22,000 kg CO2 o hyd a chostiodd £3,200, beth allwch chi ei wneud i'w leihau ymhellach?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Trowch y gwres i lawr 1°C
£190 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Divine Saviour Catholic Primary School Staff

Divine Saviour Catholic Primary School Pupils