Earls High School

Secondary Furnace Lane, Halesowen, West Midlands B63 3SL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 6,290 1,270 £938 n/a +33%
Y llynedd 371,000 60,100 £55,100 £14,500 +12%
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,190 670 £95.80 n/a +73%
Y llynedd 1,090,000 228,000 £32,600 £12,900 -3.8%
Trydan data: 7 Hyd 2020 - 20 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£4,300 30,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£850 12,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£15,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£14,000 97,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,300 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2021
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Tach 2021

Earls High School Pupils