Ecclesall Primary School

Primary High Storrs Road, Sheffield S11 7LG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,580 521 £386 n/a +11%
Y llynedd 113,000 18,800 £17,000 £1,220 -2.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,580 542 £77.40 n/a +16%
Y llynedd 286,000 60,000 £8,570 £1,370 +5.9%
Trydan data: 27 Gorff 2018 - 20 Medi 2023. Nwy data: 16 Ebr 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,000 7,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£470 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,200 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£3,300 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,500 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

Tymheredd a gofnodwyd yn: Class 1, Class 2, a Class 3

Maw 18fed Meh 2019
2019
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Mer 16eg Ion 2019
2018
1 weithred

Ecclesall Primary joined Energy Sparks!

Llun 3ydd Rhag 2018

Ecclesall Primary School Pupils