Errington Primary

Primary Windy Hill Lane, Redcar TS11 7BL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,160 78.3 £174 n/a -2.7%
Y llynedd 54,000 6,170 £8,100 £1,620 -3.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 553 116 £16.60 n/a -8.5%
Y llynedd 104,000 21,800 £3,120 dim -28%
Trydan data: 23 Gorff 2020 - 25 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 2.3% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £110 dros y flwyddyn nesaf. 
Dros y flwyddyn ddiwethaf, defnyddiwyd 50% o drydan pan oedd yr ysgol ar gau, gan gostio £4,100. Mae hyn yn dda o’i gymharu â llawer o ysgolion, ond a allech chi leihau’r defnydd o drydan y tu allan i oriau hyd yn oed yn fwy?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,100 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£270 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,600 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£210 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Errington Primary Pupils