Evington Valley Primary School

Primary Evington Valley Road, Leicester LE5 5LL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Sul 24 Medi 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,250 262 £37.50 n/a +116%
Y llynedd 217,000 45,500 £6,500 £1,390 n/a
Trydan data: 14 Medi 2022 - 22 Awst 2023. Nwy data: 14 Meh 2022 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£690 840 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,600 4,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£790 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£280 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,700 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Evington Valley Primary School Staff

Evington Valley Primary School Pupils