Firside Junior School

Junior Middletons Lane, Hellesdon, Norwich, Norfolk NR6 5NF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 93,800 16,100 £14,100 £4,680 -4.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Iau 12 Hyd 2023
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Awst 2023. Nwy data: 12 Hyd 2022 - 21 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 8.9 kW yn y gaeaf i 3.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,600 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,300 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,500 4,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,700 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,100 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,000 2,600 kg CO2
£18,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023

Firside Junior School Pupils