Forest Row Primary School

Primary School Lane, Hartfield Road, East Sussex RH18 5EB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,410 165 £211 n/a +0.5%
Y llynedd 52,300 8,560 £7,840 £3,510 +15%
Nwy Wythnos ddiwethaf 235 49.3 £7.05 n/a -75%
Y llynedd 172,000 36,100 £5,160 £1,320 +2.1%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 35% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £1,200 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,400 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £79 ac wedi cynhyrchu 270 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,000 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£640 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,600 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,500 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£640 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Forest Row Primary School Pupils