Furze Platt Senior School

Secondary Furze Platt Senior School Furze Platt Road Maidenhead Berkshire SL6 2BS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 6,610 1,170 £992 n/a +12%
Y llynedd 472,000 71,700 £70,900 £19,400 -9.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,870 1,020 £146 n/a +24%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 1 Medi 2018 - 21 Medi 2023. Nwy data: 5 Ion 2023 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£8,100 9,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£19,000 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,200 8,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023
2022
1 weithred

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Iau 20fed Hyd 2022

Furze Platt Senior School Pupils