Gaddesby Primary School

Primary Ashby Road, Gaddesby, Leicester LE7 4WF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 38,000 6,440 £11,000 £1,340 -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 476 99.9 £43.30 n/a +11%
Y llynedd 80,300 16,900 £3,390 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Awst 2023. Nwy data: 1 Medi 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 2.4 kW yn y gaeaf i 1.7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £560 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£400 230 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£460 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,500 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£140 910 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£790 460 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Gaddesby Primary School Pupils