Garrick Green Infant School

Infant Garrick Green, Old Catton, Norwich NR6 7AL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 40,500 6,820 £6,070 £2,130 -6.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf 833 175 £25 n/a +35%
Y llynedd 109,000 23,000 £3,280 £1,140 +2.4%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Awst 2023. Nwy data: 10 Chwe 2021 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 18% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 430 kWh o gymharu â360 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£310 360 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£430 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,500 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£820 920 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,100 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Garrick Green Infant School Staff

Garrick Green Infant School Pupils