Glais Primary School

Primary School Road, Swansea SA7 9EY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 27,500 4,680 £6,200 £1,870 +3.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd 78,800 16,500 £2,960 £1,770 -17%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 9 Awst 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 970 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £83 ac wedi cynhyrchu 190 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£560 250 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,700 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,200 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,000 470 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£670 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Glais Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Glais Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council