Glyncollen Primary School

Primary Glyncollen Primary School Heol Dolfain, Parc Gwernfadog, Swansea SA66QF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 987 110 £365 n/a +16%
Y llynedd 48,200 4,630 £11,300 £3,910 +4.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 498 105 £52.40 n/a +12%
Y llynedd 85,400 17,900 £3,670 dim -30%
Trydan data: 7 Tach 2020 - 19 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 16%, gan gostio £49 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.7 kW yn y gaeaf i 2.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,300 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,100 550 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,600 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,800 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,100 960 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£6,200 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Mer 30ain Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 30ain Tach 2022

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Tach 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwiliwch i fentrau neu fentrau cydweithredol ynni adnewyddadwy yn eich ardal.

Mer 11eg Mai 2022
2022
6 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 18fed Chwe 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal digwyddiad â thema yn canolbwyntio ar ddefnydd ynni

Maw 15fed Chwe 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwnwch weithgaredd creadigol ar thema arbed ynni

Maw 15fed Chwe 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Rhannu'r neges arbed ynni gyda rhieni a'r gymuned leol

Maw 15fed Chwe 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Mer 2ail Chwe 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein hallyriadau carbon yn achosi'r Effaith Tŷ Gwydr a'r Newid yn yr Hinsawdd

Mer 2ail Chwe 2022

Glyncollen Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Glyncollen Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council