Goldstone Primary School

Primary 1 Laburnum Avenue, Hove BN3 7JW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,250 371 £539 n/a +1.6%
Y llynedd 157,000 23,200 £28,900 £7,410 +3.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,650 346 £65.90 n/a +18%
Y llynedd 246,000 51,600 £7,980 dim +2.7%
Trydan data: 13 Ebr 2021 - 21 Medi 2023. Nwy data: 11 Rhag 2020 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£14,000 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,800 9,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£680 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,000 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£9,600 6,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 13eg Medi 2022

Goldstone Primary School Pupils