Gosford Hill School

Secondary Oxford Road, Kidlington, Oxford OX5 2NT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 299,000 51,200 £44,800 £17,600 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 762 160 £22.90 n/a +3.0%
Y llynedd Data ar gael o Gorff 2024
Trydan data: 4 Chwe 2022 - 28 Awst 2023. Nwy data: 25 Gorff 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 23 kW yn y gaeaf i 13 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,000 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,800 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£18,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,800 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£6,200 7,700 kg CO2
£45,000 Dysgu rhagor

Gosford Hill School Pupils