Grantown Grammar School

Secondary Cromdale Road PH26 3HU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 12,300 936 £2,590 n/a +0.1%
Y llynedd 626,000 75,900 £99,700 £86,600 -2.5%
Trydan data: 1 Ion 2017 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 56 kW yn y gaeaf i 32 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £11,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 2,200 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £270 ac wedi cynhyrchu 210 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£60,000 46,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£110,000 88,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£60,000 48,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£26,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

Grantown Grammar School joined Energy Sparks!

Maw 1af Hyd 2019

Grantown Grammar School Pupils