Hamsey Primary School

Primary Cooksbridge, Lewes BN8 4SJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 28,500 4,870 £4,280 £1,530 -8.5%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 23 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.3 kW yn y gaeaf i 0.74 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £760 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£810 980 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£930 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,500 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£520 670 kg CO2
£5,700 Dysgu rhagor

Hamsey Primary School Pupils