Harris Primary Academy Kenley

Primary 51 Little Roke Road, Kenley, Surrey CR8 5NF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,910 112 £286 n/a +3.6%
Y llynedd 112,000 12,300 £16,800 £5,370 -20%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 13 kW yn y gaeaf i 5.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,400 yn flynyddol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 3.6%, gan gostio £10 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,000 6,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,400 6,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£700 850 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Harris Primary Academy Kenley Staff

Harris Primary Academy Kenley Pupils