Hayesdown First School

Infant Wyville Road, Frome, Somerset BA11 2BN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,330 131 £478 n/a +10%
Y llynedd 74,200 12,400 £17,000 £5,210 -2.1%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 7% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £490 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 10%, gan gostio £44 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£890 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,900 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,600 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,200 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,200 1,300 kg CO2
£10,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Hayesdown First School Pupils