Heald Place Primary School

Primary Heald Place, Manchester M14 7PN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,560 685 £1,770 n/a +0.8%
Y llynedd 183,000 29,300 £78,600 £30,000 +4.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,900 399 £114 n/a +5.5%
Y llynedd 302,000 63,400 £34,600 £11,900 +2.4%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 19 Medi 2023. Nwy data: 8 Gorff 2020 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 16% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Mercher 30 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 11,000 kWh sydd wedi costio £5,500. Mae hyn yn gynnydd o 1,500 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 350 kg CO2 ychwanegol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 760 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £170 ac wedi cynhyrchu 140 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£10,000 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,100 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£26,000 9,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£9,900 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£34,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Heald Place Primary School Pupils