Heolgerrig Community School

Primary Heolgerrig Community School Heolgerrig Merthyr Tydfil CF48 1SB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,800 168 £732 n/a +3.3%
Y llynedd 83,900 10,200 £22,000 £11,500 -12%
Nwy Wythnos ddiwethaf 578 121 £53.10 n/a -29%
Y llynedd 129,000 27,200 £5,260 dim -19%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 3 Tach 2018 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 14.0C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £350.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £120 ac wedi cynhyrchu 160 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£1,500 6,900 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,900 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£18,000 7,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£16,000 6,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,400 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Heolgerrig Community School Staff

Heolgerrig Community School Pupils