Heronshaw School

Infant Lichfield Down, Walnut Tree, Milton Keynes MK7 7PG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 659 14.3 £231 n/a -9.4%
Y llynedd 35,800 2,110 £10,800 dim n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Meh 2024
Trydan data: 27 Mai 2022 - 28 Medi 2023. Nwy data: 14 Meh 2023 - 18 Gorff 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.1 kW yn y gaeaf i 1.9 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £71 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 22% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £1,300 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£2,400 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Diffodd y gwres ar gyfer yr haf

Gwe 1af Medi 2023
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023

Heronshaw School Pupils