High Down Schools

Primary Down Road, Portishead, Bristol BS20 6DY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,560 245 £384 n/a -0.5%
Y llynedd 135,000 22,500 £20,300 £3,580 -8.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 420,000 88,200 £12,600 £5,000 -19%
Trydan data: 30 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 16 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 8.9 kW yn y gaeaf i 6.5 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £730 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 870 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £52 ac wedi cynhyrchu 170 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,700 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,400 4,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,400 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£5,900 41,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,600 4,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Gwe 30ain Meh 2023

High Down Schools Pupils