Dangosfwrdd Oedolion

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,870 813 £290 n/a -12%
Y llynedd 110,000 23,000 £7,100 dim n/a
Nwy data: 25 Mai 2021 - 26 Maw 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,700 7,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£490 2,800 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£510 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£250 710 kg CO2
0c Dysgu rhagor

High Halstow Primary Academy Staff

High Halstow Primary Academy Pupils