Hove Junior School (Portland Road site)

Junior Portland Road, Hove, Sussex BN3 5JA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,320 128 £318 n/a +2.0%
Y llynedd 70,700 11,800 £13,200 dim +0.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 803 169 £32.10 n/a -2.8%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 25 Tach 2020 - 26 Medi 2023. Nwy data: 12 Rhag 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.8 kW yn y gaeaf i 2.5 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,700 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 40% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £3,100 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,000 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,500 1,800 kg CO2
£14,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£290 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Hove Junior School (Portland Road site) Staff

Hove Junior School (Portland Road site) Pupils