Joyce Frankland Academy, Newport

Secondary Bury Water Lane, Newport, Saffron Walden, Essex CB11 3TR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,930 495 £740 n/a +0.3%
Y llynedd 268,000 44,300 £40,300 £5,310 -8.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 7,050 1,480 £211 n/a -3.9%
Y llynedd 696,000 146,000 £20,900 dim +10%
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 27 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  15% sy'n costio£27 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 18.0C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £190.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,900 34,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,700 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£6,400 7,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£340 4,800 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£7,100 8,700 kg CO2
£52,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Joyce Frankland Academy, Newport Staff

Joyce Frankland Academy, Newport Pupils