King James 1 Community Academy

Secondary South Church Road, Bishop Auckland, County Durham DL14 7JZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,770 769 £1,170 n/a +3.0%
Y llynedd 413,000 69,700 £62,000 £29,200 -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 7,500 1,580 £225 n/a +91%
Y llynedd 551,000 116,000 £16,500 £2,290 -6.8%
Trydan data: 13 Ion 2019 - 25 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  47% sy'n costio£72 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.
Sylwch! Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 120% o gymharu â Hanner tymor yr haf. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 9,600 kWh o nwy sydd wedi costio £290. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal yn gynnydd o £160 a 1,100 kg CO2 o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,500 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,500 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£29,000 33,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£8,600 9,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£12,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

King James 1 Community Academy Staff

King James 1 Community Academy Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi King James 1 Community Academy mewn partneriaeth â OASES