King Offa Primary Academy

Primary Down Road, Bexhill-on-Sea, East Sussex TN39 4HS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 479 51.5 £71.80 n/a +4.1%
Y llynedd 72,700 12,200 £10,900 dim -9.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 344 72.2 £10.30 n/a +20%
Y llynedd 42,900 9,000 £1,290 dim n/a
Trydan data: 25 Awst 2020 - 23 Medi 2023. Nwy data: 18 Ebr 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 47% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 3,900 kWh sydd wedi costio £580. Mae hyn yn gynnydd o 1,200 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 34 kg CO2 ychwanegol.
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.5 kW yn y gaeaf i 3.9 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £300 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£210 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£410 460 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,700 2,100 kg CO2
£16,000 Dysgu rhagor

King Offa Primary Academy Pupils