Kirton Lindsey Primary School

Primary Cornwall Street, Kirton in Lindsey, Gainsborough, North Lincolnshire DN21 4EH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,010 204 £151 n/a +18%
Y llynedd 50,200 8,460 £7,530 £1,180 -4.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 154,000 32,400 £4,630 £810 n/a
Trydan data: 13 Awst 2020 - 19 Medi 2023. Nwy data: 2 Ebr 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£870 1,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£350 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£280 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,300 1,700 kg CO2
£13,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 10fed Mai 2023

Kirton Lindsey Primary School Staff

Kirton Lindsey Primary School Pupils