Larkrise Primary School

Primary Boundry Brook Road, Oxford OX4 4AN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 89,900 12,900 £13,500 £2,700 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,080 226 £32.30 n/a +25%
Y llynedd 254,000 53,400 £7,630 £1,950 n/a
Trydan data: 1 Ion 2022 - 4 Medi 2023. Nwy data: 11 Ion 2022 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,700 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£830 5,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,300 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,700 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£550 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Larkrise Primary School Pupils