Llangyfelach Primary School

Primary Llangyfelach Primary School Pengors Road Llangyfelach Swansea SA5 7JE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 949 108 £351 n/a -12%
Y llynedd 47,600 7,920 £11,700 £1,180 -18%
Nwy Wythnos ddiwethaf 297 62.4 £31.20 n/a -19%
Y llynedd 94,100 19,800 £3,830 £227 -45%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 22 Meh 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 7.6% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £480 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
48,000 kWh oedd y defnydd trydan dros y y llynedd. Mae hyn yn dda - Daliwch ati! Mae ysgolion eraill gyda nifer tebyg o ddisgyblion yn defnyddio61,000 kWh. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,300 600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£960 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£680 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£710 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,600 780 kg CO2
£6,800 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dylunio posteri i atgoffa disgyblion i beidio â gwastraffu bwyd

Sul 11eg Meh 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein dewisiadau trafnidiaeth yn effeithio ar yr amgylchedd

Gwe 19eg Mai 2023
2023
7 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Maw 14eg Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 14eg Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cyfarfod â staff y gegin i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Maw 14eg Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddi'ch defnydd o ynni yn yr ysgol - beth sy'n digwydd yng nghegin yr ysgol?

Maw 14eg Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Byddwch yn Arwr Ynni

Llun 13eg Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall ôl troed carbon ein hysgol

Iau 9fed Maw 2023

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023

Llangyfelach Primary School Staff

Llangyfelach Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Llangyfelach Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council