Luckington Community School

Primary Luckington Community School, The Green, Luckington SN14 6NU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 386 36.6 £93.10 n/a +2.6%
Y llynedd 28,500 4,130 £6,430 £4,460 n/a
Trydan data: 8 Mai 2022 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 640 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £130 ac wedi cynhyrchu 83 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 2.5 kW yn y gaeaf i 0.78 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £290 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,400 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,700 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£990 690 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£980 680 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Luckington Community School Staff

Luckington Community School Pupils