Mercenfeld Primary School

Primary Oakfield Avenue, Markfield LE67 9WG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 82,600 10,500 £24,100 £8,800 -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 192 40.2 £17.40 n/a -14%
Y llynedd 66,300 13,900 £2,490 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Awst 2023. Nwy data: 1 Medi 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,900 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,600 5,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£310 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£8,800 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,000 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Mercenfeld Primary School Pupils