Dangosfwrdd Oedolion

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,190 330 £479 n/a -16%
Y llynedd 127,000 23,100 £19,000 £11,700 -14%
Nwy Wythnos ddiwethaf 734 154 £22 n/a -18%
Y llynedd 32,500 6,820 £974 dim n/a
Stôr-wresogyddion Wythnos ddiwethaf 3,080 272 £462 n/a -8.3%
Y llynedd 113,000 18,100 £16,900 £9,560 -32%
Trydan data: 31 Rhag 2016 - 26 Maw 2023. Nwy data: 15 Maw 2022 - 25 Maw 2023. Stôr-wresogyddion data: 31 Rhag 2016 - 26 Maw 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£12,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,900 7,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,600 6,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,100 2,900 kg CO2
£15,000 Dysgu rhagor
Diffoddwch stôr-wresogyddion mewn tywydd cynhesach
£950 1,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

Miller Academy Primary School joined Energy Sparks!

Iau 14eg Tach 2019

Miller Academy Primary School Staff

Miller Academy Primary School Pupils