Molehill Primary Academy

Primary Hereford Road, Maidstone, Kent ME15 7ND

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,460 144 £307 n/a +4.7%
Y llynedd 73,700 12,200 £15,500 £4,520 -3.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,100 441 £158 n/a +11%
Y llynedd 233,000 48,900 £17,400 £3,990 n/a
Trydan data: 4 Meh 2021 - 28 Medi 2023. Nwy data: 14 Gorff 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 7.9 kW yn y gaeaf i 3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,600 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £110 ac wedi cynhyrchu 200 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,200 6,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,300 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,400 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£910 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,500 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Molehill Primary Academy Pupils