Newtown Linford Primary School

Primary Main Street, Newtown Linford, Leicester LE6 0AD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 16,900 2,890 £4,910 dim -22%
Nwy Wythnos ddiwethaf 520 109 £47.30 n/a +23%
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Awst 2023. Nwy data: 28 Ebr 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 0.92 kW yn y gaeaf i 0.66 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £210 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£480 280 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£580 360 kg CO2
£3,500 Dysgu rhagor

Newtown Linford Primary School Staff

Newtown Linford Primary School Pupils