Northfield Road Primary

Primary Northfield Road, Netherton, Dudley DY2 9ER

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,110 203 £298 n/a +3.8%
Y llynedd 93,200 15,400 £13,200 £3,320 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 575 121 £17.30 n/a +0.0%
Y llynedd 188,000 39,400 £5,630 £654 n/a
Trydan data: 7 Rhag 2021 - 26 Medi 2023. Nwy data: 1 Meh 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 6.6 kW yn y gaeaf i 4.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,400 yn flynyddol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 3.8%, gan gostio £11 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,000 4,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£640 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,400 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,300 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£880 6,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Maw 8fed Maw 2022

Northfield Road Primary Pupils