Oasis Academy - Isle of Sheppey, East Campus

Secondary Minster Road, Minster on Sea, Sheerness ME12 3JQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,800 851 £3,660 n/a -0.9%
Y llynedd 554,000 68,900 £210,000 £132,000 -5.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf 6,230 1,310 £374 n/a +27%
Y llynedd 944,000 198,000 £82,300 £5,610 n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 26 Medi 2023. Nwy data: 12 Gorff 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 1,900 kWh o nwy gan gostio £110. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.2C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £740.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£3,900 27,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£12,000 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£15,000 8,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£110,000 58,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£92,000 49,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Isle of Sheppey, East Campus Staff

Oasis Academy - Isle of Sheppey, East Campus Pupils