Oldfield Park Junior School

Junior Lymore Terrace, Twerton, Bath, Somerset BA2 2JL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,300 127 £195 n/a -0.2%
Y llynedd 72,400 12,300 £10,900 £4,350 +0.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,370 287 £41 n/a +8.3%
Y llynedd Data ar gael o Meh 2024
Trydan data: 11 Meh 2010 - 24 Medi 2023. Nwy data: 22 Meh 2023 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 10 kW yn y gaeaf i 3.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,600 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 290 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £44 ac wedi cynhyrchu 50 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£870 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,900 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,300 4,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,300 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,600 2,000 kg CO2
£15,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Arall

Gwe 14eg Ion 2022
2021
1 weithred

Arall

Llun 6ed Rhag 2021
2021
1 weithred

Arall

Gwe 26ain Tach 2021
2021
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 15fed Hyd 2021

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Gwe 8fed Hyd 2021

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 1af Hyd 2021
2021
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am bŵer dŵr

Iau 13eg Mai 2021
2021
3 o weithredoedd

Tymheredd a gofnodwyd yn: computer

Llun 8fed Chwe 2021

Tymheredd a gofnodwyd yn: computer

Llun 8fed Chwe 2021

Tymheredd a gofnodwyd yn: computer

Llun 8fed Chwe 2021

Oldfield Park Junior School Staff

Oldfield Park Junior School Pupils