Olney Infant Academy

Infant Spinney Hill Road, Olney, Buckinghamshire MK46 5AD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,080 94.7 £377 n/a -0.1%
Y llynedd 53,500 4,660 £15,800 £3,710 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Trydan data: 27 Mai 2022 - 21 Medi 2023. Nwy data: 18 Ebr 2023 - 18 Gorff 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,200 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,900 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,400 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 6ed Ion 2023

Olney Infant Academy Pupils