Oystermouth Primary School

Primary Oystermouth Primary School Newton Road Mumbles Swansea SA3 4BE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,180 116 £436 n/a +13%
Y llynedd 51,300 8,510 £12,600 £3,520 +4.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 319 67.1 £33.60 n/a +1.7%
Y llynedd 109,000 22,800 £4,190 dim -9.9%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Nwy data: 15 Ebr 2021 - 22 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 13%, gan gostio £51 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 66 kWh o nwy gan gostio £6.90. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£720 330 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,900 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£890 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,300 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£470 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oystermouth Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Oystermouth Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council