Park View Community School

Primary Varley Street Miles Platting Manchester M40 7EJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,420 438 £2,180 n/a -3.9%
Y llynedd 246,000 42,000 £105,000 £74,600 -17%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 31 kW yn y gaeaf i 9.5 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £9,600 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 610 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £260 ac wedi cynhyrchu 100 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£44,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£86,000 30,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£39,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£15,000 5,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£10,000 3,600 kg CO2
£26,000 Dysgu rhagor

Park View Community School Pupils