Paulton Junior School

Junior Plumptre Close, Paulton BS39 7QY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,030 87.9 £154 n/a +2.0%
Y llynedd 42,300 6,350 £6,350 dim -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd dim data diweddar
Trydan data: 26 Maw 2013 - 25 Medi 2023. Nwy data: 30 Medi 2014 - 7 Tach 2019. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 17 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 21 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!
42,000 kWh oedd y defnydd trydan dros y y llynedd. Mae hyn yn dda - Daliwch ati! Mae ysgolion eraill gyda nifer tebyg o ddisgyblion yn defnyddio66,000 kWh. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£430 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£290 2,000 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£120 870 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£250 280 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2017
1 weithred

Paulton Junior School joined Energy Sparks!

Gwe 1af Medi 2017

Paulton Junior School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Paulton Junior School mewn partneriaeth â Schools Climate Network