Peasmarsh Primary School

Primary School Lane, Peasmarsh, East Sussex TN31 6UW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 632 26.1 £94.80 n/a -2.8%
Y llynedd 31,400 2,670 £6,150 £3,610 -7.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 52.3 11 £1.57 n/a +18%
Y llynedd 63,300 13,300 £3,290 dim -26%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 2.6 kW yn y gaeaf i 1.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £370 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,500 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £130 ac wedi cynhyrchu 220 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,900 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,600 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,700 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£550 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£320 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Peasmarsh Primary School Pupils